—1858 Urruña—

 

Makilari

 

Arnaud Haramboure, Ziburukoa

 

Airea: Istudianta, nihon parerik ez duzu...

 

                    1

Zorigaitzean sortu nauk mundu huntarat

Nere aldetik hainitzen garaiterat,

      Bortxatzen nau mintzatzerat

      Egiaren erraiterat,

Botz-garrenean heldu haiz ene balakatzerat.

 

                    2

Bethi holaxet behar othe nauk xoratu?

Nere egin onak gaski sariztatu

      Orai diat ezagutu

      Ederki nauk enganatu

Bekoz beko erranazak zertan haudan faltatu.

 

                    3

Amesten duk ez dudala gutiziarik?

Nork othe dik nerea bezin berorik

      Deskantsubaz gabeturik,

      Sosegu ona galdurik,

Neretzat ez duk munduban hi gabe zorionik.

 

                    4

Ez haut ez nahi untzakoaz gozatzeko,

Sos bakar bat gabe hinduket hartuko,

      Hortarik duk frogatuko

      Maite haudala hanitzko,

Orai bederen ahalaiz nitaz urrikalduko.

 

                    5

Primaderian aski galerna bakar bat

Arbola loretarik biluztekotzat,

      Sason hartan nauk hiretzat

      Izan hadien neretzat

Bertzenaz ez nauk izanen batere nihorentzat.

 

                    6

Othoi beirazak ungi Larrunen gainerat

Nigarrak zuazkok itxasorat gazitzerat,

      Nereak hola samurtzerat

      Zinarik garrazterat

Egunetik egunerat kirets bilakatzerat.

 

                    7

Izaiteko hi laudatzeko mila mihi,

Nere izanak emanetzakek bahi,

      Hek denak nitzakek ahi

      Neretzat izaiteko hi!

Ungi dorpe duk munduban ezin izan bai nahi.

 

                    8

Zure baratzeko arrosaren boleak

Bozten ditik goraskotik iduzkiak,

      Hi ere nere begiak

      Mulzen pean eroriak

Bistan hartzen haudaneko arintzen dituk biak.

 

                    9

Hi haiz, Zahartuen sustengu dohatsua,

Gizon gaztiaren oi lagun hautatua,

      Hirekin dena batua,

      Bietan duk azkartua.

Ikharatzen dukelakotz etsai atrebitua.

 

                    10

Ator, niganat, ator beraz, Makila,

Hementxet nagok hagonian laster hila!

      Bihotz gaxo hau ez zila!

      Maita nazak ehun mila,

Gehiago ez ibiltzeko holaxet hire bila!

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus