—1858 Urruña—

 

Ferietako gozoak

 

Jean Hiriart

 

Airea: Dugun trinka, zorro handi

 

            1

Johan nintzan merkhatura

Ai, zer fortuna!

Espalakoin erostera,

Burriko baten saltzera,

Ahaha! ene plazera!

 

            2

Bidean nindohalarik

Alegerarik

Uria hasi zerutik,

Babazuza hedoietik,

Ahaha! Non dut idorrik?

 

            3

Larruraino trunpaturik

Eta freskorik,

Ikusi dut Ezpeleta,

Ai zer hango jendeketa!

Ahaha! Nolako besta!

 

            4

Abiatu niz hautatzen,

Espalakoinen,

Sathor bat barnetik ikusi,

Ene astoa ihesi,

Ahaha! zoinen zen bitzi!

 

            5

Buruz buru egiten du

Mur de jaun Petut,

Bilhatzen nau zor dudala,

Laster paga dezadala,

Ahaha! balitz ahala.

 

            6

Erosi dut bi antxu,

Egin dut tratu...

Hogoira urthe bazuten,

Deusik ikhusten etzuten

Ahaha! itsu baitziren.

 

            7

Lagunek irri egiten

Eta trufatzen,

Antxu hetan engainatzen

Segur hainitz errex baitzen,

Ahaha! hortzik etzuten.

 

            8

Ihes noha ostatura,

Lekhu itsura!

Hasi ziren makhilaka

Alde orotara joka.

Ahaha! ai nik zer zafla!

 

            9

Agertu ziren jandarmak

Bai gizon latzak!

Lothu zaizkitan lephotik

Eraman preso harturik.

Ahaha! mainotaturik.

 

            10

Gartzelatik atheratu

Eta gosetu

Eskua sakelan sarthu

Eta handik moltsa galdu...

Ahaha! banuen dolu...

 

            11

Zer eginen dut bada nik

Ez badut sosik?

Itzul begiak ilhunik

Eta bertzeak zimurrik.

Ahaha! gutti kontentik.

 

            12

Etxalde nindohalarik

Tripa arinik,

Erortzen naiz ixtilera,

Anbiltzen zupu barnera.

Ahaha! ene ederra!

 

            13

Etxeratu naizenean

Andrea borthan,

Abiatzen zait mokoka

Hordi txar eta banditka.

Ahaha! zer afaria!

 

            14

Mur de burriko ihesi

Moltsa ebatsi

Antxuetan enganatu,

Trufak hartu, preso sartu.

Ahaha! ez naiz afaldu!

 

            15

Uzten ditut merkhatuak

Eta feriak

Zentzatzeko panparriko

Eta nahigabe asko.

Ahaha! sobra behingo!

 

(Jean Hiriart, Espainian dabilana,

Eta naski aberasturen ez dena.)

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus