—1857 Urruña—

 

Zure begiek egun zer duten

 

Bethiri Seilharux

 

Airea: Donostiako hirur damatxo, &

 

              1

Zure begiek egun zer duten,

Gana, nahi nuke jakin:

Birloratuak zaizkit zabaltzen,

Lele aire on batekin.

Betri, khendurik hedoi tzar horiek burutik,

Zagozkit, othoi, ixilik.

 

              2

Zure mothoa lazoki horla

Zerk deramaka gibelat:

Utziz kopeta bera bezala

Bilhoak hartzi kanporat.

      Betri khendurik, &

 

              3

Zaia horiek erdi lothuak,

Abian dire beheiti:

Alde batetik lurreratuak,

Alde bertzetik goregi.

      Betri khendurik, &

 

              4

Goizetik arrats bazinaudezke,

Alki horretan jarria:

Ez zagozkela uste daiteke

Errexki xutik jaikia.

      Betri khendurik, &

 

              5

Baduzu nekhe zure kiloa

Gerrian seguratzeko.

Ardatzak maiz du erorikoa,

Eztakit sobra zertako.

      Betri khendurik, &

 

              6

Goizetik hainitz baderasazu,

Tonua ere gorasko,

Egiaz, damu gaiztorik duzu

Zure mihia motelsko.

      Betri khendurik, &

 

              7

Zoko orotan badadukazu

Boteila erdi-hustua,

Gehiegitan hezatzen duzu

Argorientaz musua.

      Betri khendurik &.

 

              8

Boteila erthuts bat ediren dut

Ohe-ister gibelean,

Jaiki nahia miresten eztut

Maiz baduzu zuk gauean.

      Betri khendurik, &.

 

              9

Alki hortarik jaiki orduko

Pareta-ketan zabiltza.

Hark lagundurik atxikitzeko,

Berdintsu zure balentza.

      Betri khendurik, &.

 

              10

Emazte tzar bat hor dabilkizu,

Mezu ixilka, madrea:

Saldurik zerbait ekhartzen dautzu,

Konkuila bethe bethea.

      Betri khendurik, &.

 

              11

Urmariatuaz dohakigu

Seilharuan bihi-pila,

Armariotik suntsitzen zaiku

Metan zagoen oihala.

      Betri khendurik, &.

 

              12

Haur gaixo hoiek erdi-bilhuzi

Ihauska dabiltz athean:

Neroni nabil segur maizegi

Galtzak zilhotsu soinean.

      Betri khendurik, &.

 

              13

Othoizten zaitut Gana, minekin

Utz-azu bizio hori:

Non ez, zoriz bertze hainitzekin

Errekara gioazi.

      Betri khendurik, &.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus