—1856 Urruña—

 

Zonbait pertsuren emaitera

 

An, laborari semea

 

Airea: Xoriñoa norat hoa

 

              1

Zonbait pertsuren emaitera

Noha Heskualdun maiteak,

Alegeraki khantatzera

Prest zagotezte guziak,

Eman izan den sujeta da

Herriko Eliza Besta

Sujetetan nihork ez duda,

Hoberik etzaiten hauta.

 

              2

Nork derauku beraz erranen

Besta hauien hastapena?

Mendeeri badut galdatzen

Bakharrik hek dakitenaz

Gure errelixionea

Derautote ihardesten

Da hauien establitzailea

Eta hark tu konserbatzen.

 

              3

Bethi herririk xumeenak

Izan du bere tenplua,

Zointan saindu baten izenak

Delarik ohoratua.

Baiteraizku gogorarazten

Etsenplurik ederrenak

Lurrean pratikatu tuen

Obra miragarrienak.

 

              4

Elizako ponper lekhora

Arbasoak biltzen ziren

Othuntza baten egitera,

Oi! zer zoriona etzen!

Aita zahar bat ikhustea

Patriarkha bat bezala

Bere haurrez inguratua

Hari beha zaudezela!

 

              5

Ahaideak, adixkideak

Eztiki deskantsatzera

Zakharzkeien herriko Bestak

Guziak elkharretara,

Apairuak modestak ziren,

Oraikoak ez bezala;

Nahiz guziek badakiten

Miseriarik etzela.

 

              6

Egin zeneko bazkaria

Hariztei azpietarat

Zohan konpainia guzia,

Arraiki libertitzerat.

Gazteak hain ungi zaharrak

Sorhopilaren gainean

Hasten zuzten dantza jauziak,

Emanik oro errondan.

 

              7

Ez ditut oraino aiphatu

Ikhusgarri ederrenak,

Pilota partida famatu

Orok maite ditugunak;

Perkainek eta bai Azantzak

Parerik ez omen zuten,

Heien ikhustera jendeak

Nora nahi heltzen ziren.

 

              8

Oraidanik ene pertsuak

Finitu behar nituzke,

Bainan zuier gazte maiteak,

Mintzatu gabe ez nauke.

Ah! urrun zaudete bestetan,

Desordre guzietarik,

Ez zarete segur ondoan

Egonen urrikiturik.

 

 

Aldaera

 

Airea: Ni deitzen nuk Bernard Mardo Barkoxe Baxabilako

 

              1

Zenbait koblaren emaitera

Noha Heskualdun maitea,

Xaamel batez segitzera

Zare zu gomit jitea.

 

              2

Hitz laburrez sujeta zer da?

Herrian Herriko Besta,

Sujetetan nehork ez duda

Hoberik etzaiten hauta.

 

              3

Lehen mender dut galdegiten

Besta hauien hastapena,

Bertze zoin mendek duke erranen

Hastetan iraganena?

 

              4

Zu zare izan Erlixonea

Derautet hok ihardesten,

Zu besten sorraratzailea,

Zuk tuzu biziarazten.

 

              5

Herririk ez aiphatuenak,

Noizdanik ez du tenplua?

Han du saindu baten izenak

Phiztu herriaren sua.

 

              6

Elizako ponpak finitu

Hor han biltzen Bestalerak

Arno haragi bai agertu,

Zer omore! oi zer trinkak!

 

              7

Aitaren aita da buruan

Patriarkha baten pare;

Haurrak haurrenak inguruan,

Oro hari beha daude.

 

              8

Egin dea banket joria,

Hariztei azpietarat

Irhintziz doha konpainia,

Arraiki libertitzerat.

 

              9

Gazteak eta bai zaharrak

Sorhopilaren gainean,

Orok hasten dantza jauziak

Emanik denak errondan.

 

              10

Errabot plaza hor estaltzen,

Huraxe bonet xapelez

Perkain berrien ala Azantzen

Pelota pasoen gurez.

 

              11

Oraikotzat ene kobleak

Finitu behar nituzke,

Bainan zuier gazte maiteak,

Abis bat gabe ez nauke.

 

              12

Ah! Urrunt zuhurra bestetan,

Desordre guzietarik!

Ez zarete segur ondoan

Egonen urrikiturik.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus