—1856 Urruña—

 

Egun eder, egun handia...

An. "Ontzakozale"

 

                            1

Egun eder, egun handia Eskual herri guzietan

Sor arazten alegrantziaduena bihotz orotan,

Gure Eliza phesta xuria bizpahirur egunetan,

Arbasoetarik jautsia gure arimen onetan,

Oxala balitz atxikia, bethi gogo zuhur hortan.

 

                            2

Eskualdunak lehen xedea bethi du Jainkoarentzat,

Haren ama paregabea edo bertze sainduentzat,

Bethi errespetuz bethea erlijionearentzat

Hark antsia berdingabea du bere arimarentzat,

Behin bethiko bizitzia emana zaionarentzat.

 

                            3

Erleak nola kofoinatik multzoz dohazen airera

Lorez lore barbanaturik ezti geiaren biltzera

Hala jenderak etxetarik lehian dohaz tenplura,

Artzainaren aho khartsutik Jainkozko hitza aditzera

Bulhar azkarrak bateginik Jaungoikoa laudatzera.

 

                            4

Eman ondoan arimari phestaren lehen partea

Ematen dio gorphutzari neurri onetan berea

Ahaide, adiskideeri bai othuruntza noblea,

Lothuz berdin zerbitzuari husutzen zaie elhea,

Handik laster koplarieri bixitzen bere antzea.

 

                            5

Phesta egunik eskualdunak ez duke pilota gabe

Hau gabe gertha laitekenak eskerrik eztu bathere,

Ah! othuruntza hoberenak sabela bethe dezake,

Arno goxo luxe edanak bai gogoa arin ere,

Partida ikhus ez lironak phesta galdua laukake.

 

                            6

Jendea osteka dihoa plaza handira lasterrez,

Partida hastera baidoa, gero ikhusi beharrez,

Ja lekhu ingurutakoa mukuru da jadan ostez,

Noiz da bada othe hastekoa, guziak elkharrik galdez

Hor dathor, jokari multzoa, agur! orok deihadarrez.

 

                            7

Plazan jadanik prestik daude, zortzi gizon gazte listo

Laur Frantzia aldeko dire, eta laur Probintziako,

Muthil hoberik ez daiteke ediren begitarako,

Ez ta artexagorik ere pilotako antzerako,

Hekiei beha bethiere ostea bibaka dago.

 

                            8

Zeritz, Perkain ez Azantzarik aspaldion guk eztugu

Meltxorrik eta Manuelik Probintziak eskas ez tu,

Jokari hauk aspaldiskotik pilotan nausi ditugu

Bekhaizkorik guri hartarik gogorat ez dathorkigu

Mintzotik eta odoletik anaiatzat baidauzkagu.

 

                            9

Gure artean sor ez bedi liskar ez eskatimarik

Ez eta xerka muthiriki sistako ez ukhaldirik

Adi ez bedi ere mihi edariaz motheldurik,

Ez eta ikhus zangar nagi kordokan ezegilerik

Hauk guzietan khristauari ezta deus dohakoenik.

 

                            10

Phestak oneski eskaldunak bethi eramazkitzue

Urrikirik hola eginak utziko ez darotzue,

Aitzitik, onik nasaienak hortik badituzketzue

Benedikaturen Jaun onak, alhorrak darozkitzue

Alfer izerdi iraganak izanen ez zaizkitzue.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus