—1856 Urruña—

 

Egia klar hunen

 

Alexander Meabe

 

                  1

Egia klar hunen irakhasterat

Zu zare prest Printze hargitua,

Omaien ungi merexitzerat

Euskaldunenganat agertua.

 

                  2

Zare Euskaldunen ohoretan

Ibilki luzeki pasaiatzen,

Hek dituzu bi Erresumetan

Estimu handitan atxikitzen.

 

                  3

Bi hauk Frantzia eta Espaina

Dituzu hain gogotik maitatzen

Ezen ezin dut ene ezpaina

Aski zorrotz ungi esplikatzen.

 

                  4

Zoinek erran euskaldun usaiak

Zoin zinez dituzuen laudatzen,

Dituzularik erran omaiak,

Aski handizki authorizatzen.

 

                  5

Urruñako Erri klar ederraz

Bihotz unez zare agradatzen

Zeren hor hor diren lanak kharraz

Publikoan bahi obratutzen.

 

                  6

Egin ondoan festa eleizan

Bixentxo patroin ohoratzen

Urruñak du bozkario plazan

Pilota jokotan libertitzen.

 

                  7

O, zu Printze lorios Luzian,

Ethorki iguzkitan duzuna,

Ethor bedi bizitze luzian,

Zure ganat gaineko dohaina.

 

                  8

Zure xede klarak benedika

Dezala Sainduen saindu denak,

Zoinen nahia duzu besarka,

Duzulakotz bethetzen lan unak.

 

                  9

Euskaldunen bozkariatzerat

Zu zare handizki ekharria,

Du hedatzen heien Erritarat

Zure bisai eztiak irria.

 

                  10

Korzegatik Donejoanerat

Amorioz zare landatutzen,

Author khartsuen imitatzerat

Euskaraen osoki prezatzen.

 

                  11

Mintzo miresgarri handi hortan

Zure laguntza ederraekin,

Inorantek dute egun hautan

Ikhasiren zer behar den jakin.

 

                  12

Euskara dela Hebroaz landan

Izkuntza funtsezko zaharrena,

Espainia guzian antikan

Zerbitzatu bahi izan zena.

 

                  13

Zu zare hemen, o Printze Jauna,

Arras satisfatua gelditzen,

Zeren Lapurduiko oberena

Den plazan zaren gogorat jartzen.

 

                  14

Duzu gizon pilotarienak

Hor ikhusten elkhar atakatzen,

Emanaz kholperik gogorrenak

Pilota bala gisa etxatzen.

 

                  15

Bi erresumetako leoinak

Duzu beraz segurki bistatzen,

Plaza zabal perfetan dutenak,

Elkharri herstura latz ekhartzen.

 

                  16

Ingurutan lodi Euskalduna

Zure osoki otsekiatzen,

Erran leoinen brabotasuna

Oihu hazkarrekin publikatzen.

 

                  17

Azkhenekotz dudan arrazoina

Da ez naizela ungi haurkitzen,

Segitzeko diskortsa hain una,

Zaitzuna handizki gustatutzen.

 

                  18

Zor ohore dautzu Printze Jauna,

Sehi tipienak errendatzen,

Zoinen Erria baitha Markina

Bizkai maitean dena kausitzen.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus