—1856 Urruña—

 

Eliza besta

 

Gabriel Lamarque

 

                      1

Ethorri zaiku beraz egun ederrena,

Oro boskalentzian emaiten tuena,

Itxura ederrekin denean agertu,

Alegerak dugu denek salutatu.

 

                      2

Egun herriko haurrak jin dire kanpotik,

Hamabi hilabethe urrun phasaturik,

Mende horren buruan etxer hurbiltzean,

Plazera zaie, segur, jarri bihotzean.

 

                      3

Anaiak tugunekoz tinki besarkatu,

Iskilak gaitu denak elizara deithu,

Fidelki guazi gero Elizarat athera.

Guziak elgarrekin meza entzutera.

 

                      4

Mezan dugu othoiztu herriko Patroina,

Egun dezan ardiets dener zoriona.

Patroin saindua zaiku, segur, urrikaldu,

Bai eta Jainkoari grazia galdatu.

 

                      5

Elkhitzen gira laster, meza aditurik,

Besta eguna ongi santifikaturik,

Eztiki garenean etxen arribatu,

Kontentik gira denak mahian pharatu.

 

                      6

Etxe guzitan ez da besta bardin handi,

Bakhotxak egite du ahal bezain ongi,

Aberatsaren platak ez daitezke khonda,

Ogi eta arnoaz pobrea konten da.

 

                      7

Plazarat juaiten dira mahitik lekhora,

Batzuek pilotara, bertzeak dantzara,

Soinua dutenean urrunik aditu,

Gazte guziak dira trumilka hurbildu.

 

                      8

Soinurat hurbiltzean ez zaiete aski,

Jakina nahi dute denek erakutsi:

Arinki dira beraz dantzan abiatzen,

Txarrak heier beha lorian egoiten.

 

                      9

Orai aiphaturen dut pilota partida,

Bestari emaiteko usatu segida,

Pilotaria zaiku jin atzo auzo herritik,

Guzien aitzinean soinua emanik.

 

                      10

Itxuretan badute espantua frango,

Indarrak tuzte sarri plazan agertuko.

Herritarrak ez dire horren fanfarrunak,

Bainan joko guzitan pilotari onak.

 

                      11

Laster doha pilota burrunbaz airian

Jendek hari behatzen loria handian,

Burua dute betan guziek itzultzen,

Eta bethi pilota begiez segitzen.

 

                      12

Kanpokuak alferretan dira nekhatuko,

Herritarrek sekulan ez dute galduko,

Ohorea ez daite athera herritik,

Oraino gutiago dirua molsatik.

 

Nahiz bestako dugun hainitz amodio

Orain dezogun erran, aurthengo adio.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus