—1855 Urruña—

 

Eskual herrietan zonbait emazteki

 

T. Eyheraburu

 

Airea: Zortzikoa

 

 

                    1

Eskual herrietan zonbait emazteki

Edariari dire emanak handizki,

Ohartu ere gabe bizitzeak hola

Ondorio tzarrenak ekhar ditzazkela.

 

                    2

Halako emazteak non nahi ezagun,

Urguiluak daukate beren ganik urrun,

Lepokoa trebeska, burukoa makur,

Bi begietarikan maiz nigarra segur.

 

                    3

Arrimu bera dute egon lekuetan,

Zikina putz bat lodi zoko guzietan,

Paretak estaliak irmi arma sarez,

Utziak, duda gabe, han bere ederrez.

 

                    4

Bainan ez da axola, arta dute hartzen,

Asten zaioteneko barna ahitzen,

Etxian izateaz edari onetik,

Hark baitu ahidura kasatzen barnetik.

 

                    5

Nola maixko baiditu ahidura horrek,

Barnetikan kexatzen emazte gaxo hek,

Ilun nabarretako edanain medioz,

Belhaunetarik ganak, flako memorioz.

 

                    6

Egun guziez behar edari freskoa,

Ezti edo garratza nola den gogoa:

Guziak on zaizkote, salbo ur garbia,

Zerbeit gauza onekin nahasi gabia.

 

                    7

Dathorrena dathorla, dohana dohala,

Naiz zahartzean egin Betri Santsek gerla,

Izaten tuzten sosak irets edarian,

Urdintzeko beldurrez urth'aren barnian.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus