—Urruña 1853—

 

Kantu berria

Euskaldun baten bihotzminak Montebideorat juanez

 

Martin Eguiategui

 

Airea: Harispe jenerala, & edo: Perkainen kantuena, &

edo: Airea zahar eta kantoreak berri..

 

            1

Gazte nintzen oraino,

Aski errana da,

Adin hartan gutiño

Gauza phisatzen da:

Aditu nuieneko

Montebiden fama

Herriaren uzteko

Lotzen zaut su-lama.

 

            2

Ni airatzeko bezen

Tratantek hartzeko

Sareak prest zauzkaten

Dena erraiteko;

Jaun hekien mihian,

Ez da dudatzeko,

Onthasunen herdian

Naiz behin bethiko.

 

            3

Ederki liluratu

Nautenean elhez,

Ninduten amarratu

Zinez eta legez:

Gero atxikitzeko

Portuan auhenez,

Bizitzen ikhasteko,

Nituenak janez!

 

            4

Pasaiako denboraz

Gaitzik erraiteko

Nihork ez du menturaz

Klarki mintzatzeko:

Lur-sagar ustel asko

Xardin begigorri

Han ziren jastatzeko.

Bihotz altxagarri.

 

            5

Hala ginduen ere

Sabela zimurrik,

Izan gabe batere

Amentsen beldurrik:

Goiti-beti agudo,

Begia ilhunik,

Ikhusi Montebido

Doi-doia bizirik!

 

            6

Biziaren erdia

Baita esperantza.

Untziko miseria

Ahantzirik datza:

Zelakotz leihorrian.

Zioten, multzoka

Urre-zilhar hirian

Biltzeko ahurka.

 

            7

Bainan enganioa

Orai dut ikhusten.

Ene erhokeria

Ongi deithoratzen;

Aments eder batetik

Nola den ilkhitzen,

Onthasunen erditik

Eskale huts nintzen!

 

            8

Urruneko eltzea

Errana da urrez,

Ikhus beza etxea,

Aurkitzen da lurrez!

Zer erran gehiago

Atzeman gaixoez!

Ogian gutxiago

Gasnaki emanez.

 

            9

Alde guzietarik

Hunat ethorriak,

Edozoin motetarik

Gizon galgarriak,

Irabaziaz xuhur,

Ardura gastuak,

Gaizki ez laizke segur

Kartzelan sarthuak.

 

            10

Nonbait balu jendeak

Nonbait deskantsua!

Badire langileak

Nonda sosegua?...

Batean gerla eta

Bertzean ohointza

Nun nahi kanibeta,

Noiz nahi hil hotza.

 

            11

Lur batetarik salto,

Ia bertzera kurri,

Hemen gabiltza suelto

Nigar-egingarri!

Hain ongi nintakena

Nere sort-herrian,

Zer jan-edan nukena

Aita amen aldian!.

 

            12

Nun zarete gazteko,

Oi! lagun maiteak,

Nun dire bestetako

Gure dostatzeak?

Zer arraitasun eta

Zer alegrantzia!

Ala iraungi baita

Orduko bizia!

 

            13

Aldiz hemen trumilka

Gabiltza, tristeak!

Elgarrentzat beldurka,

Zer dohakabeak!

Ardurenik halere

Mairuak iduri,

Eman gabe batere

Kondu arimari!

 

            14

Oraintxe ezagutzen

Dut zinez egia,

Beranxe auhendatzen

Ene haurkeria!

Batbederak hargatik

Gerorat guardia,

Bederen kasko-dunik!

Hunat ez abia.

 

            15

Harzazue etsenplu

Nere Eskualdunak,

Ez zeren enganatu,

Gazteko lagunak!

Hor-berean duzue

Segur onthasuna,

Beiratzen baduzue

Jarreikitasuna.

 

            16

Hitzño bat zuretako,

Arreba Kattalin,

Xuri guziak oro

Ez dire, ez irin!

Ezaitzu gaitzituko

Erraitearekin:

Presuna ohorezko

Batño hunat ez jin!

 

            17

Batbederak dezala

Jaio den herria

Preza, ama bezala,

Lur maithagarria!

Duelarik segitzen

Bizitze moldea

Hortantxe da aurkhitzen

Zeruko bidea.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus