—1852 Urruña—

 

Murde D'Abbady handia

 

An.

 

              1

Murde d'Abbady handia,

Utz-azu hurbiltzera

Gazte hauien konpainia

Gure ingurutara.

Adi zatzu zenbait phertsu

Zuretzat moldatuak.

Zeinak segur baititugu

Bihotzetik hartuak.

 

              2

Uropa guzian eta

Bai hainitz haratago,

Zure izen distianta

Barraiatua dago;

Frantzian ohorez eta

Tituluz gainditua,

Zuzenez ikhusia da

Zuk duzun meritua.

 

              3

Abantail glorios hoiek

Ditugu admiratzen,

Zure baithan ikhusiek

Gaituzte hagitz phozten:

Maithe duzun herri honi

Haietarik gloria

Heldu zaiona, segurki

Ez baita, ez, ttipia.

 

              4

Baina zutan gu xarmatzen

Gaituen berthutea

Ez baituzu guphidesten

Hain goratik jaustea.

Bethi arrai eta laino

Gurekin balzatzea,

Gizon handi egiazko

Hori baita agertzea.

 

              5

Zaitugunean ikhusten

Guk gapeluarekin,

Gorphutza ere birundatzen

Gerriko zetarekin;

Oinetakotzat hartuak

Gure ezpartinetarik,

Badiogu: ah! mutilak,

Jaun hau duk guretarik.

 

              6

Baina nola mintza hemen

Zuk establitu primez?

Zure bihotz noblearen

Erakuspen handiez:

Hek gure plaza ederrari

Diote ematen ospe,

Baita herri guziari

Abantail eta ohore.

 

              7

Haien bidez dire ikhusten

Toki huntan bilduak

Eskual-herrietan diren

Jokari famatuak:

Eta dire ikhuskari

Ederrenak hedatzen,

Baita herrian urrozki

Asko moltsa gixentzen.

 

              8

Esker beraz eta ohore

Murde d'Abbady, zuri,

Gure herri on hau maithe

Hainbertze duzunari:

Gure mihiek zaituzte

Bethi ohoraturen,

Gure bihotz onek ere

Zaituzte maithaturen.

 

              9

Zaren gure Urruñaren

Luze edergailua,

Hori da gure bihotzen

Zerurako botua:

Bai dakezun galdez gaude

Hemen urthe luzerik,

Eta errezibi ohore

Gure ondokoetarik.

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus