—1852 Urruña—

 

Napoleon

 

Martin Halsouet "Ttipi, urruñarra"

 

                    1

Mila zortzi ehun eta berrogoi-ta hamabi

Eman nahi nituzke zonbait bertsu berri

Ohore emaiteko Napoleoni

Zorionean dela gu ganat ethorri

Guziak nahi gaitu trankilik ezarri,

Bakea emanikan erresumari.

 

                    2

Huna nola jin zaukun gure iguzkia

Argitzen duelarik Frantzia guzia

Aspaldian ginauden berandetsia,

Zonbeitek hartzen dute hortaz jelosia,

Zeren emaiten zaion bere merezia,

Orai ez baita lana gaizki hasia.

 

                    3

Napoleon Frantzian hirugarren zare

Biga ezagutu ditut lehenago ere,

Oseba eta kusia Enperadore,

Gu heien zerbitzatzen ibiliak gare

Zerbitzatuko dugu zuretako ere,

Adinean zahartuak izanik ere.

 

                    4

Luis Napoleon harrazu kuraie

Zure zerbitzatzerat borondatez gaude,

Erresuma guziak ikharan daude,

Norat nahi joaiteko orai gauzak gare,

Baldin zu gurekilan ethortzen bazare,

Etsai guzien kontra beldurrik gabe.

 

                    5

Autrixia jin zaiku umiltasunean,

Bere beharrarekin xapela eskuan,

Leheneko obra onak dauzka gogoan,

Napoleon gaztea han galdu ondoan,

Ez baitzuten pentsatzen batere orduan,

Bertze Napoleonik bazen munduan.

 

                    6

Autrixia bezela Anglesa ere

Segurra naiz ez dela beldurrik gabe

Leheneko aferez orhoitzen dire

Napoleon zaharra han galdurik ere

Iloba hemen dugu, harendako ordre

Zoina egin baitute enperadore.

 

                    7

Napoleon zaharra huntan zen tronpatu

Angleterran zuen egoitza hautatu

Kriminel bat bezela zuten tratatu

Isla Santa Elenarat zuten desterratu,

Harroka baten puntan hantxen zen finitu,

Ilobak nahiko tu zorrak pagatu.

 

                    8

Egin izan zitzaioten hoinbertze obra

Onikan baterez, gaixtotikan sobra

Errekonpetsekin iloba hor da

Othoi, ez berantetsi! Jinen da denbora

Zuek izana gatik burua gogorra

Arrazoina nork duen ageriko da

 

 

 

 


Anton Abbadiaren Koplarien Guduak

 


www.susa-literatura.eus