Beste hizkuntzetako lanen zerrenda

  Traducció: Jordi Serra

 

 

 

LA LÍNIA VERDA

 

A un cantó de Behobia [1]: els grecs.

A l'altre cantó de Behobia: els turcs.

Tots són behobians.

Encara que pels turcs

els de l'altre cantó són grecs.

Encara que pels grecs

els de l'altre cantó són turcs.

 

Sobtadament s'han fressat camins

que travessen la frontera.

La línia verda que separa Behobia

ha començat de desdibuixar-se.

 

D'aquí a cent anys

els d'un cantó i altre de Behobia no se'n recordaran

que en temps passats hi havia una línia verda que els dividia

 

D'aquí a cent anys

la línia verda d'aquell passat

es tornarà de color blau marí

i els qui ronden la frontera seran amfibis.

 

        [1] Behobia es un barri dividit per la frontera franco-espanyola.

 

 

© Edu Zelaieta
© de la traducció: Jordi Serra


www.susa-literatura.eus